ระบบรายงาน Data Center สสจ.หนองบัวลำภู [In Progress..]
 • ข้อมูลทั่วไป
 • ทันตสาธารณสุข
 • NCD
 • ควบคุมโรคติดต่อ
 • ส่งเสริมสุขภาพ
 • ประกันฯ(UC)
 • คุ้มครองผู้บริโภค
 • Service plan 5 สาขา
 • ตรวจสอบข้อมูล
 • วิธีการบันทึกข้อมูล
 •      
  Provided and Management :: ทรงเดช โภคสวัสดิ์ [นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ] IT Supplement Tel.0834003957,n00000m[at ]hotmail.com cannot connect to server