ตัวชี้วัดต่าง ๆ และ P4P
kpi 10 หญิงอายุ< 20ปี อยู่กับสามี มีการวางแผนครอบครัว
kpi 11 ประชาชนอายุมากกว่า 15 ปี มีรอบเอวปกติ
kpi 23 มูลค่าการใช้ยาแผนปัจจุบัน
p4p..รายงาน p4p [anc dm epi]
p4p.. รายงานทารกแรกเกิด
p4p.. คุณภาพการจ่ายยาปฏิชีวนะ
p4p.. ผู้ป่วยโรคจิตเภท
Provided and Management this to you by :: ทรงเดช โภคสวัสดิ์ [นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ] IT Supplement Tel.0834003957,n00000m[at ]hotmail.com